..

Giovannina VIGGIANO

 

<<  precedente

home

successiva  >>

.


VERSI IN DIALETTO AVIGLIANESE
FATTI A DONATA MARIA DI CASCIA IN AMERICA


Hj ragin' Runatamaria mia,
ca la terra tja , nun te la pui scurd,
pe qunt' l'hj ftta na lnga via
lu penzir' ti j ancora qu!
Numprt' c'hj vst' a stj vernn'
tanta cs' nv' re nd lu mnn'
lu penzier' ti crr' fuscnn'
a lu pas' ti ca j ndrr' attnn'.
Snza hrannzza a snza nient',
na tppa re carchila cu na ze re cria,
sktt' chn' r' amc' e ri parint'
nzilict' ra ricurd' a ri memrie!
Lu vecchiaridd' re tsr' c'hi lasst'
la vuciunnza tja te vula bbn'
la famigliecchia nva re tafrt'
ca te r'j ancra roppia pna.
Quedda caseccchia tja accr' a re chiaccult'
lu chianaridd' smp' chn' r' ammun',
nun te mancia frt' na rist'
o nu traskrs nzmbre cu Angiulna!
Ngp' te mettst' nu scialltt'
e ra quedda finstra mizza la via nva,
passia la Rutsa cu la curtt'
a qunt' ne vui, ss panr' r' v'?
La Vargians " addc' na salmzza
miskt' fich' a pirniccch',
lsta lsta accattr' nd la chizza
paccitt a Melna mngh' crcch'!
Ancra snt' la vcia tja nd r' aurcchie
qunn' re figlil' piglirn' mcchia
arra ust' peffitt' mbaccia Nancchie
abbt' stta lu barcn' re Cisarcchie!
Te vsci ancra qunn' scst' a lu Pantn'
a lav re bavarl'
te piglist' Rusinlla pe la mn'
qunn' ngra nu bll' sl'!
Te vsci ancra qunn' me facst' la Znna
hrta a re lstr' cu n' aggitt' fin'
" Giunnn" ! crr' fuscnn' ca tngh'
la lettera re Angiulina!
Ttt' ste cs', n ij , a n t
nun re putm' scurd cchi !


   Avigliano, 4/10/1931

 

.

 

 

[ Mailing List ] [ Home ] [ Scrivici ]